Umowy deweloperskie i nabycie nieruchomości na rynku wtórnym

Zanim zdecydujecie się Państwo podpisać umowę z deweloperem warto sprawdzić i skonsultować jej treść z prawnikiem. Umowy deweloperskie najczęściej są długie, skomplikowane, a ich postanowienia niezrozumiałe. Ważne aby prawnik – profesjonalista sprawdził, czy umowa, którą wręczył do podpisu deweloper nie zawiera niekorzystnych postanowień (w praktyce najczęściej takie zawiera), pokazał gdzie i jakie są ryzyka, wprowadził postanowienia zabezpieczające Państwa interesy, a co za tym idzie duże pieniądze, inwestowane w zakup mieszkania czy domu. 

Zanim podpiszecie Państwo umowę nabycia nieruchomości na rynku wtórnym również warto sprawdzić i skonsultować jej treść z prawnikiem. Umowy przedwstępne, a także same umowy sprzedaży nieruchomości bywają skomplikowane. Regulują bardzo istotne dla stron umowy kwestie, a ich postanowienia najczęściej są niezrozumiałe. Przede wszystkim jednak są to umowy o dużej wartości. Ważne, aby umowę przedwstępną oraz umowę nabycia nieruchomości na rynku wtórnym sprawdził prawnik-specjalista, pokazał gdzie i jakie są ryzyka, wprowadził postanowienia zabezpieczające Państwa interesy, umożliwiające skuteczną ochronę w sytuacjach konfliktowych, a co za tym idzie ochronę pieniędzy, inwestowanych przy zakupie nieruchomości.

Kancelaria ma siedzibę w Warszawie, ale w kwestiach umów deweloperskich oraz nabycia nieruchomości z rynku wtórnego, świadczymy pomoc dla klientów z całej Polski. Wystarczy wysłać mail z umową na adres kontakt@kancelaria-sylwestrzak.pl, a skontaktujemy się, aby ustalić w jaki sposób możemy pomóc.  

Jak pomagamy przy umowach deweloperskich:

 • sprawdzamy, doradzamy i wprowadzamy zmiany do umowy rezerwacyjnej, jeżeli taka umowa poprzedza umowę deweloperską;
 • oceniamy zgodność umowy z ustawą deweloperską;
 • wyjaśniamy wątpliwości związane z postanowieniami umowy deweloperskiej;
 • sprawdzamy czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych;
 • wyjaśniamy jakie ryzyka niosą za sobą problemy finansowe dewelopera, upadłość dewelopera, co w takiej sytuacji z zaciągniętym kredytem, jak zabezpieczyć i ochronić zainwestowane pieniądze jeszcze na etapie podpisywania umowy z deweloperem;
 • jak zmieni się sytuacja i jakie działania prawne podjąć, w przypadku gdy deweloper opóźnia się z realizacją inwestycji;
 • wprowadzamy do umowy postanowienia zabezpieczające interes klienta oraz jego pieniądze;
 • w cenie usługi sprawdzamy także księgę wieczystą nieruchomości, na której powstaje inwestycja, w tym wpisane hipoteki i inne ograniczone prawa rzeczowe;
 • po sprawdzeniu umowy deweloperskiej, klientom z Warszawy proponujemy spotkanie, na którym zostaną omówione wyniki analizy, wprowadzone zmiany, proponowane dalsze działania, odpowiemy na Państwa pytania. Z klientami spoza Warszawy omawiamy umowę, zmiany, odpowiadamy na pytania podczas konsultacji telefonicznej.

Jak pomagamy przy umowach nabycia nieruchomości na rynku wtórnym:

 • sprawdzamy i analizujemy umowy przedwstępne oraz umowy nabycia nieruchomości z rynku wtórnego,
 • przygotowujemy umowy przedwstępne oraz umowy nabycia nieruchomości z rynku wtórnego,
 • udzielamy porad prawnych w kwestiach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • wyjaśniamy wątpliwości związane z postanowieniami umów przedwstępnych i umów nabycia nieruchomości,
 • wskazujemy i wyjaśniamy jakie ryzyka niosą postanowienia umów przekazanych do naszej analizy,
 • wprowadzamy do umowy postanowienia zabezpieczające i chroniące interes klienta oraz jego pieniądze,
 • w cenie usługi sprawdzamy także księgę wieczystą nabywanej nieruchomości, w tym wpisy dotyczące hipotek i innych ograniczonych praw rzeczowych, wyjaśniamy jakie konsekwencje niosą dla nabywcy nieruchomości,
 • po sprawdzeniu umowy, klientom z Warszawy proponujemy spotkanie, na którym zostaną omówione wyniki analizy, wprowadzone zmiany, proponowane dalsze działania, odpowiemy na Państwa pytania. Z klientami spoza Warszawy omawiamy umowę, zmiany, odpowiadamy na pytania podczas konsultacji telefonicznej

Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej pomocy jesteśmy dostępni za pośrednictwem telefonu pod numerem 504 625 382, poczty email pod adresem kontakt@kancelaria-sylwestrzak.pl bądź formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

ul. Jeziorowa 48 lok. 17, 03-991 Warszawa

Formularz kontaktowy